Kulturkammeret

Kulturkammeret kommer til å bli et sted med stort hjerte. Inkludere, inspirerende og nytenkende er verdier huset vil inneholde. Kulturkammeret er et bygg for fremføring, øving og produksjon av musikk og skuespill og mye mer. Det som likevel blir husets viktigste rolle blir å være et trygt og godt møtested for alle.

Dette finner du i Kulturkammeret
konsertscene med backstage
teatersal med backstage/sminkerom
kafé/flerbruksrom
felles foajé og møteplass for alle brukere av bygget
kontorplasser for husets administrasjon, ungdomsarbeidere og kulturskolen
18 øvingsrom
gamingrom
prosjektrom
2 lydstudio 
drop-in tilbud